7 ANOVA: Envägs

Hur du gör en envägs ANOVA i jamovi:

  1. Du behöver en gruppvariabel och en kontinuerlig utfallsvariabel. Kontrollera att skalnivåerna är valda4 så att gruppvariabeln är markerad med  ikonen för grupperade data och den kontinuerliga variabeln är markerad med  ikonen för kontinuerliga data.
    Ett korrekt dataset bör se ut ungefär såhär:

  2. Välj Analyses -> ANOVA -> One-Way ANOVA.

  3. Flytta din kontinuerliga variabel till Dependent Variable och din gruppvariabel till Grouping Variable.

  4. Välj om spridningen (variansen) i dina data är lika eller olika. För att testa likheten i variansen med Levenes Test, klicka i rutan Equality of variances.

  5. Resultaten visas i den högra panelen.


  1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2↩︎