Del 2 Deskriptiva analyser

Detta kapitel går igenom hur du skapar deskriptiva analyser och grafer

  1. Välj Analyses -> Exploration -> Descriptives.

  2. Flytta de variabler du vill ha deskriptiva anlayser om till Varibles.

  3. Resultatet visas direkt i panelen till höger. Högerklicka på tabellen för att spara resultatet.

  4. Vill du hellre ha deskriptiva analyser uppdelat på en kategorisk variabel så flyttar du den till Split by.

  5. Klicka på fliken Statistics för att se fler alternativ

  6. Klicka på fliken Plots för att kunna skaper grafer baserat på dina val i punkt 2.