12 Regression: Logistisk

Hur du gör en logistisk regression i jamovi:

  1. Du behöver en kontinuerlig prediktor och en kategorisk utfallsvariabel. Kontrollera att skalnivåerna är valda10 så att prediktorn är markerad med  ikonen för kontinuerliga data och utfallsvariabeln med  ikonen för grupperade data.
    Ett korrekt dataset bör se ut ungefär såhär:

  2. Välj Analyses -> Regression. Om utfallsvariabeln består av nominaldata, välj 2 Outcomes om den består av två nivåer, eller N Outcomes om den består av fler än två nivåer. Om utfallsvariabeln består av ordinaldata, välj istället Ordinal Outcomes.

  3. Flytta din utfallsvariabel till Dependent Variable och din prediktor till Covariates.

  4. Resultaten visas i den högra panelen:


  1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2