Del 1 Ladda in data i jamovi

Du kan ladda in data i jamovi antingen från andra statistikprogram (SPSS, Stata, SAS, JASP) eller från en textfil (.txt eller .csv) med kommaavgränsade data (1.2). För att kunna utföra de vanligaste analyserna (t-test, ANOVA och regression) behöver dina data vara i brett format (1.3).

1.1 Öppna en fil

  1. Klicka på menyikonen Kommaavgränsade data längst upp till vänster

  2. Kontrollera att This PC/Mac är valt och klicka på Browse

  3. Välj den datafil du vill öppna. Läs mer om vilka filtyper som stöds här nedanför

1.2 Kommaavgränsade data

En kommaavgränsad fil har ändelsen .csv och innehåller data som oformaterad text, där celler är separerade av semikolon (se bild nedan) eller annat specialtecken. Har du dina data i Excel kan du skapa en csv-fil genom att välja Arkiv -> Spara som...och välja Kommaavgränsad i rullisten nära Spara som-knappen.

Kommaavgränsade data

1.3 Breda data

Vanligtvis behöver dina data vara i det så-kallade “breda formatet”. Breda data (se figur A nedan) innebär att varje deltagare enbart har en rad, till skillnad från långa data (se figur B nedan) där varje deltagare kan ha fler rader.

Breda data
Figur A: Data i brett format.

Långa data
Figur B: Data i långt format.