8 ANOVA: Faktoriell

Hur du gör en faktoriell ANOVA i jamovi:

  1. Du behöver två gruppvariabler och en kontinuerlig utfallsvariabel. Kontrollera att skalnivåerna är valda5 så att gruppvariablerna är markerade med  ikonen för grupperade data och den kontinuerliga variabeln är markerad med  ikonen för kontinuerliga data.
    Ett korrekt dataset bör se ut ungefär såhär:

  2. Välj Analyses -> ANOVA -> ANOVA.

  3. Flytta din kontinuerliga variabel till Dependent Variable och dina grupperingsvariabler till Fixed Factors.

  4. Resultatet visas i den högra panelen:


  1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2↩︎