11 Regression: Linjär

Hur du gör en linjär regression i jamovi:

Du behöver två kontinuerliga variabler: en utfallsvariabel och en prediktorvariabel. Kontrollera att skalnivåerna är valda8 så att båda variablerna är markerade med  ikonen för kontinuerliga data.
Ett korrekt dataset bör se ut ungefär såhär:

  1. Välj Analyses -> Regression -> Linear Regression.

  2. Flytta din utfallsvariabel Dependent Variable and din prediktor till Covariates.

  3. Resultaten visas i den högra panelen:


  1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2