11 Regression: Linjär

Hur du gör en linjär regression i jamovi:

Du behöver två variabler: en kontinuerlig utfallsvariabel och minst en prediktorvariabel. Kontrollera att skalnivåerna är valda9 så att utfallsvariabeln är markerad med  ikonen för kontinuerliga data.
Ett dataset med en kontinuerlig prediktor bör se ut ungefär såhär:

  1. Välj Analyses -> Regression -> Linear Regression.

  2. Flytta din utfallsvariabel till Dependent Variable. Flytta sedan kontinuerliga prediktorer till Covariates och kategoriska prediktorer till Factors.

  3. Resultaten visas i den högra panelen:


  1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2