11 Regression: Linjär

Hur du gör en linjär regression i jamovi:

  1. Du behöver en kontinuerlig beroende variabel och minst en prediktorvariabel.
    Kontrollera att skalnivåerna är valda8 så att din beroende variabel är markerad med  ikonen för kontinuerliga data. Ett lämpligt dataset kan se ut ungefär såhär:

  2. Välj Analyses -> Regression -> Linear Regression.

  3. Flytta din beroende variabel till Dependent Variable. Flytta sedan kontinuerliga prediktorer till Covariates och kategoriska prediktorer till Factors.

  4. Resultaten räknas ut direkt:


  1. Val av skalnivåer demonstreras i avsnitt 2↩︎