Översikt

Denna snabbstartsguide ger en översiktlig introduktion till jamovi. Guiden visar hur du:

  • Laddar in data i jamovi
  • Överblickar data med deskriptiva analyser och grafer
  • Kommer igång med vanliga statistiska analyser

Tilltänkta läsare är:

1: Du som redan använder ett annat statistikprogram men som vill komma igång med jamovi
2: Studenter som behöver analysera data och får statistisk handledning någonannastans ifrån

Observera att guiden bara visar hur du gör vanliga analyser med jamovi, inget om förutsättningar eller tolkningar av statistiska test. Det finns gott om annan litteratur som behandlar sådana ämnen. Ett exempel är boken learning statistics with jamovi (2018) av Navarro och Foxcroft som utförligt går igenom både statistik och jamovis funktioner.

Ladda ner jamovi på www.jamovi.org

Frågor, synpunkter och förbättringar av guiden tas gärna emot till jonas.rafi [at] psychology.su eller på github

Creative Commons-licens