Del 5 Regression

5.1 Regression

  1. För att göra en linjär regressionsanalys behöver du två kontinuerliga variabler: en utfallsvariabel och en prediktor. Din data bör därför se ut ungefär såhär:

  2. Välj Analyses -> Regression -> Linear Regression.

  3. Flytta din utfallsvariabel till rutan Dependent Variable och din prediktor till Covariates. Notera att båda måste vara kodade som kontinuerliga.

  4. Resultatet visas direkt:

5.2 Logistic Regression

  1. För att göra en logistisk regressions behöver du en kontinuerlig prediktor och en kategorisk utfallsvariabel. Din data bör därför se ut ungefär såhär:

  2. Om din utfallsvariabel endast har två nivåer (som på bilden ovan): välj Analyses -> Regression -> 2 Outcomes. Om utfallsvariabeln har tre eller fler nivåer, välj istället N Outcomes.

  3. Flytta din utfallsvariabel till rutan Dependent Variable och din prediktor till Covariates.

  4. Resultatet visas direkt: