Del 4 ANOVA

4.1 ANOVA

 1. För att göra en “enkel” ANOVA behöver du en grupperingsvariabel och en utfallsvariabel (kontinuerlig). Din data bör därför se ut ungefär så här:

 2. Välj Analyses -> ANOVA -> ANOVA.

 3. Flytta din utfallsvariabel till rutan Dependent Variable och din grupperingsvariabel till Fixed Factors.

 4. Resultatet visas direkt:

4.2 Factorial ANOVA

 1. För att göra en faktoriell ANOVA behöver du två grupperingsvariabler och en utfallsvariabel (kontinuerlig). Din data bör därför se ut ungefär så här:

 2. Välj Analyses -> ANOVA -> ANOVA.

 3. Flytta din utfallsvariabel till rutan Dependent Variable och dina grupperingsvariabler till Fixed Factors.

 4. Resultatet visas direkt:

4.3 Repeated Measures ANOVA

 1. För att göra en Repeated Measures ANOVA behöver du en utfallsvariabel (kontinuerlig) där varje mättilfälle har en egen kolumn. Din data bör därför se ut ungefär så här:

 2. Välj Analyses -> ANOVA -> Repeated Measures ANOVA.

 3. I rutan Repeated Measures Factors: skriv in namnet på din märvariabel (ex BBQ) och döp sedan nivåerna för respektive mättifälle (ex Före, Efter och 12-månadersuppföljning). Bilderna nedan visar detta.
  ->

 4. Flytta sedan dina utfallsvariabler till respektive cell i Repeated Measures Cells.

 5. Resultatet visas:

4.4 Mixed ANOVA

 1. För att göra en Mixed ANOVA behöver du både en grupperingsvariabel och en utfallsvariabel (kontinuerlig) där varje mättillfälle har en egen kolumn. Dina data bör därför se ut ungefär såhär:

 2. Välj Analyses -> ANOVA -> Repeated Measures ANOVA.

 3. I rutan Repeated Measures Factors: skriv in namnet på din märvariabel (ex BBQ) och döp sedan nivåerna för respektive mättifälle (ex Före, Efter och 12-månadersuppföljning). Bilderna nedan visar detta.
  ->

 4. Flytta dina utfallsvariabler till respektive cell i Repeated Measures Cells.

 5. Flytta din grupperingsvariabel till rutan Between Subject Factors.

 6. Resultatet visas till höger: